Nieuwe indeling recreatieve loopgroepen woensdagavond

Geschreven door: op Maandag 21 December 2015, 2931 keer bekeken

De afgelopen maanden hebben de recreatieve loopgroepen op de woensdagavond getraind volgens een andere groepsindeling en met (zoveel mogelijk) vaste trainers per groep. De trainers hebben deze werkwijze de afgelopen weken geëvalueerd. De ervaring leert dat de gekozen indeling in tijd verder kan worden aangescherpt. Op basis daarvan is een nieuwe indeling gemaakt, die met ingang van komende woensdag effectief zal worden. 
 

De belangrijkste wijzigingen:

  • De indeling in groepsnummers verdwijnt. Er is geen sprake meer van groep 1, 2, 3, 4a, 4b etc.. De groepen worden ingedeeld op (geschat) wedstrijdresultaat op de tien kilometer (prestatie in minuten). Wel blijft het aantal van zeven groepen gehandhaaft. De exacte indeling per groep vind je verderop in dit bericht.
  • De vertrekpositie van de verschillende groepen is gespiegeld ten opzichte van voorheen. Dat betekent dat de snelste groep nu vertrekt ter hoogte van de materiaalberging. De minst snelle groep vertrekt vanaf de positie schuin voor het clubgebouw. De groepen voor de marathonclinic vertrekken vanaf de locatie naast het clubgebouw. De vertrekpositie van iedere groep wordt aangegeven via (nieuwe) borden aan het hek langs de baan. 

Groepsindeling
Zoals gezegd blijft het aantal van zeven groepen per training gehandhaafd. De indeling is als volgt:

>70 minuten

65 - 70 minuten

60 - 65 minuten

55 - 60 minuten

50 - 55 minuten

45 - 50 minuten

40 - 45 minuten

Let op de nieuwe borden aan het hek voor de exacte vertrekpositie per groep. Heb je vragen? Spreek dan één van de trainers aan. Zij kunnen je verder helpen.